Welkom bij de Bontekoerace

 

De Bontekoerace is een Hoorns hardzeilevenement voor traditionele schepen, dat jaarlijkse plaatsvindt in het laatste, volle weekend van oktober.

Na intensief overleg en zorgvuldige afweging hebben we besloten om de Bontekoerace 2020 niet door te laten gaan.

Wegens het doelgroepenbeleid van het Covid-19 virus is het risico van de Bontekoerace significant hoger voor de deelnemers en de racecomissie. Volgens het RIVM dienen kwetsbare ouderen namelijk mateloos beschermd te worden.

Er is binnen de racecommissie nog wel gesproken over een alternatieve Bontekoerace. Echter een single-handed-sailing evenement riep wat bezwaren op bij de Klipper en Tjalken klasse.

Mondkapjes en 1,5 meter maatregelen zijn bij Steigeractiviteiten en feest niet te handhaven. Boetes van de gemeentelijke Covid-controleurs kunnen niet gedekt worden uit het inschrijfgeld.

Jammer maar helaas, we hopen jullie allemaal in 2021 weer te zien.

Een behouden vaart en met zeemansgroet,
De Bontekoecommissie