Welkom bij de Bontekoerace

 

De Bontekoerace is een Hoorns hardzeilevenement voor traditionele schepen, dat jaarlijkse plaatsvindt in het laatste, volle weekend van oktober.

Alle schepen, alle schepen, alle schepen, dit is de Bontekoecommissie met een prangende vraag: To race or not to race, that is the question!

Omdat er veel animo voor een Bontekoerace lijkt te zijn, heeft de Bontekoecommissie, in natuurlijk een online vergadering, besloten dat we dit jaar de wedstrijd in aangepaste vorm kunnen laten doorgaan, mits er daadwerkelijk voldoende aanmeldingen zijn.

Een race in aangepaste vorm houdt in:
Er wordt alleen op zaterdag 30 oktober gevaren;
Er is geen feest op zaterdagavond ;
De inschrijving is op zaterdagochtend;
Palaver gaat waarschijnlijk via videobellen ;
Er wordt niet actief aan sponsorwerving gedaan;
Sponsor bijdragen zijn natuurlijk wel welkom ;
Er zal geen Goodybag en Bonte Courant zijn, indien mogelijk alleen in uitgeklede vorm;
Als de weersomstandigheden het toelaten kan er mogelijk wel een activiteit op de steiger plaatsvinden;
Het inschrijfgeld is sterk gereduceerd, namelijk 20 euro voor kleine schepen en 37,50 voor grote schepen;
Onder voldoende aanmeldingen verstaan wij: 15 schepen.

Als deadline hanteren wij 5 oktober: als je wilt dat de Bontekoerace doorgaat, laat dan uiterlijk 5 oktober aan ons weten dat je wilt meevaren en vermeld ook de naam van je schip.

Dit kan via de website, de mail of middels een bericht onder het bericht op Facebook.

Op 6 oktober zal duidelijk zijn of de Bontekoerace 2021 kan doorgaan.

Als de race doorgaat, vragen we je om meteen het inschrijfgeld te voldoen middels een tikkie.

Dus wordt het lekker racen of niet?

Hartelijke groet van de Bontekoecommissie