Welkom bij de Bontekoerace

 

De Bontekoerace is een Hoorns hardzeilevenement voor traditionele schepen, dat jaarlijkse plaatsvindt in het laatste, volle weekend van oktober.  Dit jaar (2019) valt de Bontekoerace dus op 26 en 27 oktober. Er wordt zowel op zaterdag als op zondag op het Markermeer gevaren, in vier klassen, te weten Klippers, Tjalken, Visserij en Klassiek (Als ’t maar oud is, van staal of van hout is).

Je kunt je aanmelden voor de Bontekoerace via Inschrijven. De definitieve inschrijving vindt plaats in Het Schippershuis (Veermanskade 1) in de haven van Hoorn, op de vrijdagavond voorafgaand aan het evenement, vanaf 19.00 uur.

Het inschrijfgeld bedraagt € 75,– voor tjalken en klippers en € 60,– voor visserij- en klassieke schepen. Het inschrijfgeld dient vrijdagavond bij de inschrijving te worden voldaan.

Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaren schipper en bemanning op de hoogte te zijn van het feit dat deelname plaatsvindt voor eigen risico.

Bij de inschrijving ontvangt de schipper een goody bag, een Bonte Courant en verdere informatie over de wedstrijden en het feestprogramma.

Het palaver vindt zowel zaterdag als zondag om 9.00 uur plaats in Het Schippershuis. Overige informatie over de wedstrijd vind je bij Wedstrijdbepalingen.

De prijsuitreiking vindt zondagmiddag plaats in Het Schippershuis.

De Bontekoerace wordt mogelijk gemaakt door vele sponsors. Wij bedanken hen hiervoor hartelijk!

En wij wensen alle deelnemers natuurlijk een sportief wedstrijdweekend!

Een behouden vaart en met zeemansgroet,
De Bontekoecommissie