Welkom bij de Bontekoerace

*******************************

28, 29 en 30 oktober 2022

*******************************

De Bontekoerace is een Hoorns hardzeilevenement voor traditionele schepen,

dat jaarlijkse plaatsvindt in het laatste, volle weekend van oktober.

Hartelijke groet van de Bontekoecommissie

 – deze website wordt vervangen door www.Bontekoerace.nl –